Bölcsődei férőhelybővítés Herenden

Kedvezményezett neve: Herend Város Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei férőhelybővítés Herenden

Szerződött támogatás összege: 199 148 770 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.29.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008

 

Projekt leírás:

A projekt keretében Herend város belterületén meglévő, jelenleg is üzemelő óvoda bővítményeként bölcsőde épületrészt fogunk létesíteni, a meglévő épületrésztől statikailag függetlenül megépítve. A tervezett új épületrészben kizárólag a bölcsődei rendeltetéshez (kisgyermek-nevelés) kapcsolódó helyiségeket alakítunk ki.

A fejlesztés megvalósításával a célunk a kisgyermekes fiatalok helyben tartása, a település népességmegtartó képessége érdekében.

E célkitűzéseket az alábbi tevékenységek fogják szolgálni:

- Az épületek fizikai állapotának javítása;

- A helyszínek óvodai, bölcsődei feltételeinek kialakítására, szolgáltatások fejlesztése;

- Egészséges óvodai, bölcsődei környezet megteremtése (egészséges ivóvíz, megfelelő szanitáció és higiéné, egészséges beltéri levegő);

- A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával;

- A helyi közösségek fejlesztése;

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés és a szolgáltatások minőségének javítása.

 

A fejlesztés eredményeként megvalósulhat a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.