Meghívó- Képviselő-testületi ülésre 2017.02.15.

Herend Város Önkormányzat Polgármestere
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz: 31-4/2017.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 15-én (szerdán) 13.00-kor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:

1. A Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

2. Herend Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

3. Herend, 067/3 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának igénylése önkormányzati közfeladatok ellátásához
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

4. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

5. Megállapodás közös körzetben biztosított központi ügyeleti ellátásról
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

6. Előzetes állásfoglalás a Herendi Művelődési Ház és Könyvtár átszervezéséről és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozásról
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester


Vegyes ügyek


Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Herend, 2017. február 9.

Tisztelettel:
Jánszky Lajos László sk.
polgármester