8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testül

 

Az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai:

A Képviselő-testület munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkaterv összeállítása a bizottságok, képviselők, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetőinek javaslatai alapján történik.
A munkatervben meghatározott napirendekhez az előterjesztési javaslatot a munkatervben megjelölt előterjesztő (előadó) irányításával a Hivatal szakügyintézője készíti el.
 
A képviselő-testület munkatervével összhangban végzik a bizottságok munkájukat. A bizottsági munkáért a bizottsági elnökök a felelősek.
A bizottságok előterjesztési javaslatokról határoznak, a döntéseket jegyzőkönyvek rögzítik.
A bizottsági javaslat (rendelet-tervezet, határozati javaslat, állásfoglalás, tájékoztató, beszámoló) a Képviselő-testület elé kerül.
 
A testületi szerv üléseinek helye: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
 
A napirendi javaslatról a Képviselő-testület dönt (rendelet, határozat, beszámoló, állásfoglalás, ajánlás). Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a javaslatot arról rendelet megalkotásával, vagy határozattal dönt. A képviselők a döntéshozatalban igen vagy nem szavazattal vesznek részt. Az SZMSZ szerint nincs mód tartózkodásra. Érintettség esetén a képviselő kérheti a döntéshozatalból való kizárását.

A Képviselő-testület üléseiről és döntéseiről készített jegyzőkönyvet a Polgármesteri hivatal készíti el. A jegyzőkönyvben rögzített határozatok nyilvántartása a jegyzőkönyvet készítő személy feladata.
Az SZMSZ-ben meghatározott módon (honlap, NJT, hirdető tábla, stb.) történik a rendeletek lakosság felé történő kihirdetése. A rendeleteket a polgármester és a jegyző írja alá, a kihirdetésért a jegyző a felelős.

 

8.1. Herend Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Herend Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete (Lásd a rendeletek között)

 

8.2. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek  

 

8.3. Bizottsági jegyzőkönyvek  

 

8.4 Határozatok

 

8.5. Rendeletek


 

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon