II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok (Polgármesteri hivatal)

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

  1.1. Herend Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

  1.2. Herend Város Önkormányzat Adatvédelmi Szabályzata *

  Magyarország Alaptörvénye

  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  Herend Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete tartalmazza, Lásd: a rendeletek között)
  Szabályzat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között)
  A) Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
  • a településfejlesztés,
  • a területrendezés,
  • az épített és természeti környezet védelme,
  • a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
  • a csatornázás,
  • a köztemető fenntartása,
  • a helyi közutak, közterületek fenntartása,
  • a köztisztaság, valamint a településtisztaság biztosítása,
  • gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,
  • közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,
  • gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi-, a szociális ellátásról, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokról,
  • a közösségi térbiztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
  • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésének és az egészséges életmód
  közösségi feltételeinek megteremtése.
  B) A települési önkormányzat köteles gondoskodni:
  • az egészséges ivóvíz ellátásról,
  • óvodai nevelésről,
  • az egészségügyi és szociális alapellátásról,
  • a közvilágításról,
  • a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról
  • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről


  2, Az országos illtékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladataáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

  nem releváns


  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

  • Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
  • Arany János Ösztöndíj Pályázat
  • A bölcsőde, mint napközbeni ellátási forma megszervezése tízezernél több állandó lakosú település esetén kötelező
  • Rendezvények, közösségi programok szervezése
  • Közművelődési, kulturális programok támogatása
  • Szilárd hulladék szelektív gyűjtésének szervezése
  • A német nemzetiségi kultúra ápolásának elősegítése (Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület működésének támogatása)
  • A lakosság önszerveződő közösségei, nonprofit szervezetek (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása)
  • Időszaki önkormányzati lapkiadás (az önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház és Könyvtár útján)
  • Kitüntetések adományozása
  • Közszolgálati műsor (videofelvétel) készítés vállalkozóval kötött szerződés útján
  • A települési közélet eseményeinek megörökítése (a helyi rendezvények videón történő rögzítéséről vállalkozási szerződés útján)
  • Testvér települési kapcsolatok ápolása
  • Helytörténeti emlékek gyűjtése, /gondoskodik Herend Krónikájának folyamatos vezetéséről megbízási szerződés útján;
  • Ipari eredetű állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanná tétele
  • Megbízás könyvvizsgálói feladatok folyamatos ellátására

  4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

  Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok / Ügyleírások / kérelmek / nyomtatványok

  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok:
  Államigazgatási , Önkormányzati hatósági ügyek
  Ügyintézés helye:
  Herendi Polgármesteri Hivatal
  Székhelye, postai címe: 8440 Herend, Kossuth u. 97.- telefon- és telefaxszáma: 06/88-513-700, Fax: 06/88-513-705
  Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
  Honlapja: www.herend.hu
  Ügyfélfogadási rend: Hétfő, szerda: 8-15 óra, péntek: 8-12 óra

  A) vezető neve, beosztása: Dr. Jáger György jegyző
  Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
  Telefon, fax: 06/88-513-700, Fax: 06/88-513-0705
  elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8-15:00, Péntek: 8-12:00

  B) Köztisztviselők
  Pichnerné Schneider Erika adóügyi ügyintéző
  Levelezési cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
  Telefon, fax: 06/88-
  elektronikus levélcíme:
  …….. igazgatási, szociális ügyintéző
  Levelezési cím: - 8440 Herend, Kossuth u. 97.
  Telefon, fax: 06/88-Telefon, fax: 06/88-
  - elektronikus levélcíme:
  Önkormányzati ügyek
  A) Ügyintézés helye: Herend Város Önkormányzata
  - székhelye, postai címe: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
  - telefonszám és telefaxszáma: 06/88-513-700,
  - elektronikus levélcíme- honlapja: www. herend.hu
  Ügyfélfogadási rend: Hétfő:, szerda:, péntek: óra
  B) A vezető neve, beosztása: polgármester
  - Levelezési cím: 8440Herend, Kossuth u. 97. Telefon, fax: 06/88-513-705
  - elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Ügyfélfogadási rend: Hétfő:, péntek: illetve előzetes időpont-egyeztetést követően.

  Egyéb hatósági ügyek intézése
  A) Építéshatósági ügyek intézése:
  Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Csoport

  B) Okmányirodai ügyek intézése:
  Veszprémi Járási Hivatal Herendi Kormányablaka

  8440 Herend
  Kossuth utca 97.

  Nyitva tartás
  Hétfő: 07.00-17.00
  Kedd: 08.00-12.00
  Szerda: 08.00-12.00
  Csütörtök: 08.00-18.00
  Péntek: 08.00-12.00

  Helyi elérhetőségek
  Telefon: 06 (88) 513-730
  Fax: 06 (88) 550-462
  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Központi elérhetőségek
  Kormányzati ügyfélvonal a nap 24 órájában:
  Telefon: 1818 (kék szám)
  Külföldről: +36-1-452-3622
  Fax: +36-1-452-3621
  SMS: 1818
  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


  5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények


  6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

   


  7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

  Kiadvány címe: Herendi Objektív
  (A Médiahatóság az időszaki lapok között 9483 sorszámon 2.9.1/945-1/2006. határozatszámon tartja nyilván.)

  Témája: Helyi érdekeltségű hírek, önkormányzati, intézményi valamint civil szervezeti témák.

  Színnyomás: Fekete fehér kiadvány

  Hozzáférés módja: Nyomtatott formában helyileg kerül terjesztésre, kiosztásra, az eddig megjelent, digitálisan letölthető számok pedig itt elérhetők

  A kiadvány ingyenesen hozzáférhető.

  Költségtérítés mértéke:

  A kiadvánnyal kapcsolatos előterjesztés

   


  8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

  8.1. Herend Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

  Herend Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete (Lásd a rendeletek között)

  8.2. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

  8.3. Bizottsági jegyzőkönyvek

  Pénzügyi-, és Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyvei

  8.4 Határozatok

  8.5. Rendeletek

  Az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai:
  A testületi szerv üléseinek helye: 8440 Herend, Kossuth u. 97.
  A testületi szerv ülésének jegyzőkönyveit lásd: a Jegyzőkönyveket

   


  9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

  9.1. A képviselő-testületnek nyilvános ülésre benyújtott meghívók, előterjesztések

  9.2. Törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

   


  10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

  Folyamatosan


  11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

  Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

   


  12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

  12.1. Állami Számvevőszék ellenőrzései

  12.2. Egyéb ellenőrzések, vizsgálok 


  13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

  Herendi Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi Szabályzata

  Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat


  14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

  Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2014. évi összefoglaló adatai

  Határozatok száma: 4905 db, Hatósági bizonyítvány 70 db, Végzések száma 62 db

  Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2014. évi összefoglaló adatai

  Határozatok száma: 122 db, Végzések száma: 10 db

  Iktatott ügyiratok száma 2014. évben

  Főszámra 1121 db, alszámra 9753 db

   


  15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

  2014. Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó adatok statisztikai összegzése

  2013. Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó adatok statisztikai összegzése

  2012. Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó adatok statisztikai összegzése


  16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

  Nem releváns


  17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

  Nem releváns


  18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

  Nem releváns


  19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

  Nem releváns


  20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

  Nem releváns


  21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

  Nem releváns


  22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

  Nem releváns


  23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

   

  Nem releváns

  Dokumentumtár kiemelt kategóriái

  © 2020 Herend Város honlapja, Minden jog fenntartva. Készítette és karbantartja a Skindrome studio