Herend Város Önkormányzat Alaptevékenysége (szakfeladatrendje)

  360000

  Víztermelés, -kezelés, -ellátás

  370000

  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

  382101

  Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása

  421100

  Út, autópálya építése

  522001

  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

  562913

  Iskolai intézményi étkeztetés

  562917

  Munkahelyi étkeztetés

  562919

  Egyéb étkeztetés

  581400

  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

  602000

  Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

  680001

  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

  680002

  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

  750000

  Állat-egészségügyi ellátás

  813000

  Zöldterület – kezelés

  821000

  Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás (fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás)

  841112

  Önkormányzati jogalkotás

  841114

  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

  841115

  Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

  841116

  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

  841117

  Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

  841118

  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

  841124

  Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

  841126

  Önkormányzatok társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

  841127

  Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

  841133

  Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzés

  841154

  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

  841169

  Máshová nem sorolható szervek egyéb kiegészítő tevékenysége

  841191

  Nemzeti ünnepek programjai

  841192

  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

  841383

  Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok

  841402

  Közvilágítás

  841403

  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

  841901

  Önkormányzatok és társulások elszámolásai

  841902

  Központi költségvetési befizetések

  841906

  Finanszírozási műveletek

  841907

  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

  842541

  Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek

  854314

  Szociális ösztöndíjak

  856099

  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

  862101

  Háziorvosi alapellátás

   

  862102

  Háziorvosi ügyeleti ellátás

  862240

  Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás

  862301

  Fogorvosi alapellátás

  869041

  Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás

  869042

  Ifjúság egészségügyi gondozás

  882111

  Aktív korúak ellátása

  882112

  Időskorúak járadéka

  882113

  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

  882114

  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

  882115

  Ápolási díj alanyi jogon

  882116

  Ápolási díj méltányossági jogon

  882117

  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

  882118

  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

  882119

  Óvodáztatási támogatás

  882121

  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

  882122

  Átmeneti segély

  882123

  Temetési segély

  882124

  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

  882129

  Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások

  882202

  Közgyógy ellátás

  882203

  Köztemetés

  889201

  Gyermekjóléti szolgáltatás

  889921

  Szociális étkeztetés

  889922

  Házi segítségnyújtás

  889924

  Családsegítés

  889967

  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

  890301

  Civil szervezetek működési támogatása

  890441

  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

  890442

  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

  890443

  Egyéb közfoglalkoztatás

  931102

  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

  931903

  Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás

  960302

  Köztemető-fenntartás és működtetés

   

  Keresés a honlapon

  © 2021 Herend Város honlapja, Minden jog fenntartva. Készítette és karbantartja a Skindrome studio