Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok / Ügyleírások / kérelmek / nyomtatványok

  A) Önkormányzati-, és Lakosságszolgálati Iroda feladatkörébe tartozó hatósági ügyek

  Általános igazgatási ügyek

  4.1. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

  4.2. Hagyatéki eljárás

  4.3. Birtokvédelmi eljárás

  4.4. Termőföld hirdetmények

  4.5. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés

  A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek

  4.6. Kérelem lakcímrendezés (fiktíválás) iránt

  Anyakönyvi igazgatási ügyek

  4.7. Anyakönyvi kivonat kérelem (születési/házassági/halotti)

  4.8. Haláleset anyakönyvezése

  4.10. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

  4.11. Házassági névmódosítás

  4.12. Születési családi és/vagy utónév megváltoztatása

  4.13. Házasságkötés (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének) bejelentése

  4.14. Külföldön történt születés/haláleset/házasságkötés hazai anyakönyvezése

  Szociális igazgatási ügyek

  4.16. Lakásfenntartási támogatás

  4.17. Rendkívüli települési támogatás

  4.18. Gyógyszertámogatás

  4.19. Temetési támogatás

  4.20. Köztemetés

  Kérelmek és kérvények letölthetőek itt.

   

  Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyek

  4.21. Gyermekétkeztetés kedvezmény

  4.22. Beiskolázási támogatás

  4.23. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

  4.24. Halmozottan hátrányos helyezet igazolása

  Kérelmek és kérvények letölthetőek itt.

   

  Zaj-és rezgésvédelmi ügyek

  4.25. Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása

  Természetvédelem

  4.26. Helyileg védett területek gondozása

  Telepengedélyezés

  4.27. Telepek nyilvántartásba vétele

  Kereskedelmi engedélyezési eljárás

  4.28. Kereskedelmi egységek nyilvántartása

  Vízügyi engedélyezés

  4.29. Kút létesítés

  4.30. Közműves ivóvíz és szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos jogok kötelezettségek

  4.31. Vízelvezetési panasz

  Útügyi igazgatási ügyek

  4.32. Behajtási engedélyek

  4.33. Utat érintő telekmegosztás

  4.34. Útkezelő hozzájárulás közút árkába, csatornába közút területén kívülről érkező csapadékvíz bekötéséhez

  4.35. Útkezelő hozzájárulás közút felbontásához, annak területén, alatt, vagy felett építmény elhelyezéséhez, egyéb, nem közlekedési célú igénybevételéhez

  4.36. Útkezelő hozzájárulás meghatározott járművek közlekedéséhez

  4.37. Útkezelő hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez

  Közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

  4.38. Fakivágási és pótlási engedély

  4.39. Városi zöldterületek, parkok használata és védelme

  4.40. Zöldterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése

  B) Pénzügyi, és Humánpolitikai Iroda feladatkörébe tartozó hatósági ügyek (adóigazgatási feladatok)

  Keresés a honlapon

  Dokumentumtár kiemelt kategóriái

  © 2019 Herend Város honlapja, Minden jog fenntartva. Készítette és karbantartja a Skindrome studio