Rólunk

Tisztelt Herendi Polgárok!

A Magyar Országgyűlés és Magyarország Kormánya felismerve a nemzeti értékek megőrzésének jelentőségét, elrendelte azok gyűjtését, azonosítását, dokumentálását nyilvántartását. Mindennenk érdekében megalkotásra került a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 2012. évi XXX. törvényt, illetve a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumok gondozásáról. Herend Város Önkormányzata egyetértve a jogalkotók törekvésével létrehozta a Herendi Települési Értéktár Bizottságot, melynek tagjai:

Glück László, Köller Ferenc és Végh Anna Veronika.

 

A bizottság feladata a település önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása és gondozása.

A bizottság munkájának segítségére van a Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője, Bácskai Zsuzsanna. 

Az értékeket a gyűjtés során a következő nyolc szakterületenkénti kategóriák szerint kell

azonosítani és rendszerezni:

-agrár­ és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat­ és növényfajták;

-egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz­ és fürdőkultúra;

-épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

-ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés­, gép­ és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy­ és áruszállítás;

-kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

-sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

-természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

-turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó­ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel­ és italkészítési eljárások.

A nemzeti örökség nagyrabecsülése és védelme hozzájárul az új generációk nemzeti hovatartozásának, nemzeti azonosság tudatának kialakításához. A nemzeti örökségünk széles körű bemutatása, megismertetése kulturális teljesítményünk, természeti értékeink elismertetése kiemelkedő jelentőségű.

Ennek tudatában Herendi Települési Értéktár Bizottság tagjainak hitvallása:

Erősítsük és ápoljuk a települési összetartozást, egységet és a nemzeti tudatot. Céljaink megvalósítása érdekében összegyűjtjük településünk legnemesebb hagyományait évszázados és jelen értékeit.

Ehhez várjuk az értékek őrzőinek jelentkezését. Hívjuk és várjuk továbbá mindenkinek a jelentkezését akiknek tudomása van az értéktárba bekerülésre méltó értékről, illetve szívesen bekapcsolódna a munkánkban.

Herendi Települési Értéktár Bizottság

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon