Vélemény

Értékek lényege

A mai rohanó, szétzilált, a csúcstechnológiák által diktált életformában, mit tanulhatunk a régmúlt idők megélőitől, mivel gyarapíthatja ismereteinket az elfelejtett népélet, mi hasznát vehetjük a régi világ tapasztalásainak, tudásanyagának.

 

A tudásanyagot, ismeretanyagot az évszázadokon át kicsiszolódott formában adta át egyik generáció a másiknak. Ezek a hagyományok sokszor szokástörvények voltak. Mindennek helye volt, mindennek ideje volt. A falusi emberek ismerték a természet titkait, mindig 

mindenben tisztelték a természet rendjét és annak alárendelték a saját tevékenységüket. Tapasztalataik, ismereteik, életbölcsességük évezredes örökségként élt bennük. Az egyén közvetlenül kötődött elődeihez, s nem csak javaikat, hanem tudásukat is örökölte. Azóta  gyökeresen megváltozott a világ, amelyben az anyagiasság vált meghatározó kétes értékké. 

A lelkileg mindinkább kiüresedett napjainkban egyre nagyobb szükségünk van a jó példákra, az egységes értékrend helyreállítására. Ehhez pedig csak az előttünk járó sok-sok generáció által felhalmozott tudás megismerése és annak megbecsülése segíthet hozzá. Azoknak az örök emberi értékeknek a követése amelyek minden időben az egyénnek önbecsülést, a családnak biztonságot, a helyi közösségnek összetartozást, a társadalomnak kiegyensúlyozottságot, a nemzetnek egészséges életet ad. 

Az a világ, melyet ez az Értéktár megidéz, a tárgyismeret bővítésén túl, hozzájárulhat az életszemlélet alakításához, múltnak értékeink megbecsüléséhez, amely nélkül tartalmatlan a jelen, és reménytelen a jövő.

Pátkai Miklós 

Kulturális rendezvényterv 2023.

Herend Város 2023. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon