A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend...

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

A Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő­testületének 32/2014.(XI.12.) HNNÖ határozata a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata különösen:

-a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,

-a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,

-a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civilszervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,

-a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése -közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,

-a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

 

Kulturális rendezvényterv 2024.

Herend Város 2024. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon