Pénzügyi- és Humánpolitikai Csoport

Gazdasági vezető: Kocsis Tamásné

telefon: 88/513-715                             

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

1.    Feladata a Képviselő-testület, a nemzetiségi önkormányzat, a család és gyermekjóléti szolgálatot fenntartó társulás, az önkormányzat tisztségviselői (polgármester, alpolgármester, jegyző) munkájához kapcsolódó gazdálkodási és pénzügyi feladatkörben a döntés-előkészítés és a végrehajtás szervezése.

2.    A Képviselő-testület kijelölése alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi-, és Humánpolitikai Csoport ellátja az önállóan működő,  gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi,- gazdasági-, és munkaügyi feladatait.

3.    Az iroda ellátja az önkormányzat (és intézményei) költségvetésének tervezésével, végrehajtásával, annak számviteli, pénzellátási, beszámolási és pénzügyi információval kapcsolatos feladatokat.

4.    Elkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet módosítását – legalább negyedévenként.

5.    Koordinálja az önkormányzati intézmények gazdálkodását, és biztosítja a kincstári jellegű intézmény-finanszírozást.

6.    Ellenőrzi, nyilvántartja a nettó finanszírozással kapcsolatos Magyar Államkincstári elszámolásokat.

7.    Elkészíti az intézmények elemi költségvetését és beszámolóit, költségvetési jelentéseket, mérlegjelentéseket, pénzmaradvány elszámolásokat.

8.    Felméri a központi támogatást megalapozó mutatószámokat és annak valóságtartalmát ellenőrzi. Gondoskodik a normatívák (állami támogatások) leigényléséről, évközi változásjelentéséről és év végén azok elszámolásáról.

9.    Közreműködik egyéb működési és felhalmozási tárgyú központi támogatások pályázati anyagának előkészítésében, megvalósítás során a támogatás lehívásában, befejezését követően pedig az elszámolásokban.

10.Részt vesz az Európai Uniós pályázatok előkészítésében és a pályázatok lebonyolításában.

11.ÁFA elszámolást és bevallást készít, ehhez megfelelő nyilvántartást vezet. Cégautó adó bevallásáról gondoskodik. Kapcsolatot tart a NAV Veszprém Megyei Igazgatóságával.

12.Gondoskodik a nem rendszeres kifizetések számfejtésről – KIRA program szerint. A hivatalban kifizetett jövedelmekről igazolást ad ki.

13.Kezeli az önkormányzat (nemzetiségi önkormányzat), önkormányzati költségvetési szervek fizetési számláit, és alszámláit. Ellátja az utalással kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel. Házipénztárt kezel.

14.Bevételek előírása, könyvelése. Megelőlegezett gyermektartásdíjak behajtására konkrét intézkedések megtétele. Adószámlák kontírozása, főkönyvi könyvelése. Negyedéves analitikus feladások elkészítése.

15.Nyilvántartja az önkormányzat vagyonát – vezeti a vagyonkatasztert.

16.Közreműködik az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben történő elhelyezéséről.

17.Elkészíti és folyamatosan felülvizsgálja a pénzügyi, számviteli tárgyú szabályzatokat, gondoskodik azok érvényesüléséről.

18.Ellátja a megosztott adókkal és a helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási feladatokat.

19.Előkészíti a helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezeteket, majd gondoskodik a rendeletek végrehajtásáról. Előzetes és utólagos hatásvizsgálatot készít.

20.Folyamatosan vizsgálja az önkormányzat adóerőképességét.

21.Az adókötelezettség teljesítését ellenőrzi, együttműködik az NAV Veszprém Megyei Igazgatóságával. Az adótartozások és adó jellegű tartozások behajtásáról gondoskodik. Adóigazgatás keretébe tartozó méltányossági, fizetéskönnyítési ügyekben eljár.

22.Nyilvántartja az önkormányzat és intézményei nagy, és kis értékű tárgyi eszközeit.

23.Elkészíti, és évente aktualizálja a Hivatal továbbképzési tervét, szervezi a továbbképzéseket és a kiküldetések bonyolítását.

24. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények foglalkoztatottainak személyi anyagát kezeli, a személyi nyilvántartásokat vezeti, a szabadságok nyilvántartását a rájuk vonatkozó személyi ügyek döntés-előkészítését (pályázati kiírásokat) a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy rendelkezése szerint szakmailag előkészíti, és gondoskodik a döntések végrehajtásáról.

25. Nyilvántartást vezet a szigorú számadású nyomtatványokról.

26.Szervezi az önkormányzat (és intézményei) által biztosított közfoglalkoztatási programot.

27.Javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására, működtetésére.

28.Feltárja az önkormányzat vállalkozási, vállalkozást segítő lehetőségeit.

 

Kulturális rendezvényterv 2023.

Herend Város 2023. évi kulturális rendezvénytervét IDE kattintva megtekintheti.

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményhez hatósági bizonyítvány kiállítása

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete 1.§ 4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 7/A. § (1) alapján a települési önkormányzat jegyzője a kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. KÉRELEM NYOMTATVÁNY ide kattintva letölthető.A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemléhez kötött, melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 88/513-702 telefonszámon.

Keresés a honlapon