Dec 21

Óvoda és Bölcsöde PDF Nyomtatás E-mail

                                                                                                                Hétszínvilág  Óvoda és Bölcsőde

 

Elérhetőségek : (Bővebb nformáció , a linkre kattintva érhető el)

Vajai Lászlóné - Óvodavezető  :

tel.:                  06_88_780_050

email.:            Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Gazdasági iroda :

tel.:                 06_88_785_827A Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde többcélú összetett intézmény. Az intézmény két épületében hét csoport működik. A 7 csoportból 6 csoportban óvodai nevelés, 1 csoportban bölcsődei nevelés és gondozás folyik. Az intézmény élén intézményvezető áll... 

 Gyermekcsoportonként 2 okleveles óvodapedagógus látja el a nevelő munkát. A tartalmi munka színvonalát 4 szakmai munkaközösség biztosítja, melyek élén munkaközösség-vezetők állnak. 3 csoportban magyar nyelven, 3 csoportban magyar és német nyelven folyik a nevelés. A pegadógusok munkabeosztása heti váltásban történik. Törekszünk homogén csoportok kialakítására, szükség esetén részben osztott csoportokat szervezünk. Két nemzetiségi csoportunk vegyes összetételű. A csoportok maximális létszáma 25 fő. Nevelésünk célja a 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmónikus fejlődésének elősegítése, gyermeki személyiség kibontakozása az életkori és egyéni sajátosságok, és eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, mely családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet.
Nevelő munkánkat logopédus és pszichológus segíti.

Óvodánk egyrészt folytatja a család, a bölcsőde nevelőmunkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. A családdal együtt felelősek vagyunk azért, hogy a gyermek személyiségének alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek, és az elért eredmények előkészítsék az eredményes iskolai munkát.
A nevelési cél a fő nevelési feladatokon keresztül valósul meg a gondozás - nevelés - oktatási folyamatában. a sokoldalú nevelőmunkának át kell fognia a gyermeki személyiség egészét, értelmi, szociális, testi, lelki fejlődését. Mindezt a művészeti nevelés eszközeivel, a magyar és német néphagyományok megismerésével és ápolásával teszi.

Hagyományt ápoló nevelésünk célja a település hagyományainak megőrzése, óvása, erősítése, átörökítése, illetve a közösségi magatartásmód alapjainak lerakása.


Művészeti nevelésünk célja az értelemgazdag gyermeki személyiség kibontakozása, magasabb rendű érzelmek: erkölcsi - szociális - esztétikai - intellektuális érzelmek alakítása.

Német kisebbségi nevelésünk célja az óvodai nevelés keretében a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, átörökítése.

Bölcsödénk 20-36 hónapos korú gyermekek részére nyújt szakszerű, színvonalas napközbeni ellátást, amely személyre szabott, a gyermek egyéni sajátosságaihoz, fejlettségéhez igazodó szakszerű gondozást-nevelést, szeretetteljes bánásmódot biztosít a gyermekek számára.Adószámunk: 18937239-1-19

 

 

A Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde házirendje innen letölthető.

Különös közzétételi lista innen letölthető.

 

Önkormányzat

Oktatás és Kultúra