Dec 20

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 17/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról” PDF Nyomtatás E-mail
Írta   
2012. június 18. hétfő, 00:00

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2012. (...) önkormányzati rendelete

“az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes

szabályairól szóló 17/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról”

-tervezet-

 

 

Herrend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVII. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.      §    (1) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról,

vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 17/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 5.§ (2) bekezdése szerinti besorolásáról a Képviselő-testület dönt. ”

      (2) A R. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati vagyon külön részeként kezelt törzsvagyon - forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon szerinti felosztásban -, valamint az üzleti vagyon tárgyait a mindenkor hatályos jogszabályok alapján vezetett vagyonkataszter tartalmazza.”

 

2.      §    A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet alkalmazásában vagyonhasznosítás a Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott fogalom.”

3.      §  A R. 4. alcímében, 10. §-ban a „vállalkozói vagyon” szövegrész helyébe az „üzleti vagyon” szöveg lép.

 

4.      §    (1) A R. 11. § (1) bekezdésében a „vállalkozói vagyona” szövegrész helyébe az „üzleti vagyona” szöveg lép.

(2) A R. 12. § (2) bekezdésében az „önkormányzati vagyonnal” szövegrész helyébe az „üzleti vagyonnal” szöveg lép.

 

5.      §    Hatályát veszti a R. 1.§ (4) bekezdése.

 

6.      §    (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon  hatályát veszti.


 

 

 

                      Vajai László                                                                       Dr. Jáger György

                             polgármester                                                                                                         jegyző

 

Módosítás dátuma: 2012. június 25. hétfő, 06:09
 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Önkormányzat

Oktatás és Kultúra