Pályázat Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény intézményvezető beosztás ellátására

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény pályázatot hirdet intézményvezető beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. június 1 - 2021. május 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8440 Herend, Kültelek 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felaldatok: 

A Herendi Városüzemeltetési Közszolgálató Intézmény vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény alkalmazottai és közfoglalkoztatottai tekintetében. Az intézmény alapító okiratában meghatározott kormányfunkciókkal jelölt alaptevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Gally és nyesedék elszállítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a háztartásokban keletkező, és 2016. március 31-ig kihelyezett  fás szárú növények ágait, törzseit összegyűjti és elszállítja a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény.

A faágak, fásszárú növények nyesedékét kérjük, hogy közvetlenül az ingatlan elé helyezzék el úgy, hogy a gépjárművek és a járókelők közlekedését ne akadályozza.
A kijelölt területen kizárólag faágak és fás szárú növények nyesedéke helyezhető el!!!
A faágak és fás szárú növények nyesedékének összegyűjtéséről és elszállításáról 2016. március 31-e után a pénzügyi és technikai feltételek szűkössége miatt a Városgondnokság a jövőben csak külön térítési díj ellenében tud gondoskodni!

Az elszállítással kapcsolatos megkereséseikkel forduljanak bizalommal
Hegyi Gábor mb. városüzemeltetési vezetőhöz a 06/20-267-4941-as telefonszámon.

Tisztelettel:
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény