Meghívó- Pénzügyi és Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnöke

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnöke
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705
Ikt.sz: 32-1/2017.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Bizottsági tag!

Tisztelt Képviselő!

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2017. január 26-án (csütörtökön) 10.00-kor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:


1. Döntés a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő – és munkagépek beszerzése” pályázat konzorciumban történő benyújtásáról, önerő biztosításáról
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

2. Herend Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása, végső szakmai véleményezési dokumentáció jóváhagyása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

3. A Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

4. Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításához
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

5. Herend Város Polgármestere részére éves cafeteria keretösszegének meghatározása
Előadó: Csótai Csilla alpolgármester

6. A Herendi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

Vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Herend, 2017. január 23.

Tisztelettel:
Hegyi Gábor sk.
elnök